La BOA Madagascar déploie des mesures de soutien en faveur de ses clients

9 Apr 2020

Chers clients,

Dans le cadre de l’effort de solidarité nationale en cette période de pandémie au COVID 19, BANK OF AFRICA – MADAGASCAR met en place des mesures de soutien en faveur de sa clientèle touchée directement par les effets de cette crise sanitaire.

BANK OF AFRICA – MADAGASCAR invite ses clients directement impactés par les conséquences économiques directes de cette crise, et qui souhaitent bénéficier de mesures d’accompagnement, de bien vouloir remettre leurs demandes à leur Centre d’Affaires/ Agence habituels.

Toutes les équipes de BANK OF AFRICA – MADAGASCAR ont été sensibilisées et sont mobilisées à cet effet.

BANK OF AFRICA – MADAGASCAR

 

Ry Mpanjifa hajaina,

BANK OF AFRICA – MADAGASCAR dia miara-mientana amin’ny firenena manontolo amin’izao vanim-potoana hiadina amin’ny COVID 19 izao, ka nandray fepetra hanohanana ny Mpanjifa ao aminy, izay miaina fahasahiranana vokatr’izao krizy ara-pahasalamana izao.

BANK OF AFRICA – MADAGASCAR dia manasa ireo mpanjifa voakasika mivantana amin’izany ka maniry ny hisitraka ireo fepetra manokana ireo, mba hifandray avy hatrany amin’ny Centre d’Affaires/Masoivoho mahazatra azy.

Ny ekipan’i BANK OF AFRICA – MADAGASCAR rehetra dia efa mahafantatra sy mampihatra izany.

BANK OF AFRICA – MADAGASCAR